Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff poeng Ja Nei
3 Diff Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
6 Gameball + Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyball (ID: 166)
Position TeamName P Diff poeng Diff Sett + Gameball +
1 TIF Viking 6 6 93 6 150
2 KSK 1 4 2 -1 4 115
3 Sveio IL 2 -2 -5 2 116
4 ISS 0 -6 -87 0 63

Turneringssiden er del av Profixio