Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff poeng Ja Nei
3 Diff Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
6 Gameball + Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyball (ID: 166)
Position TeamName P Diff poeng Diff Sett + Gameball +
1 Farsund IL 1 6 5 31 6 160
2 TIF Viking 4 2 33 5 175
3 Sotra VBK 2 -2 -16 3 157
4 ToppVolley Norge 2 0 -5 -48 1 116

Turneringssiden er del av Profixio