Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff poeng Ja Nei
3 Diff Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
6 Gameball + Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyball (ID: 166)
Position TeamName P Diff poeng Diff Sett + Gameball +
1 ToppVolley Norge 1 6 4 23 6 173
2 KSK 4 1 6 4 147
3 Hinna Volleyball 2 -2 -30 3 150
4 Torvastad IL 0 -3 1 3 178

Turneringssiden er del av Profixio