Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff poeng Ja Nei
3 Diff Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
6 Gameball + Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyball (ID: 166)
Position TeamName P Diff poeng Diff Sett + Gameball +
1 Stord Volleyball 8 7 80 8 214
2 SNIL 6 5 36 7 203
3 Søgne IL 4 -1 -6 4 189
4 BSI - Volleyball 2 -3 -44 3 165
5 Royal Navy Volleyball Association 0 -8 -66 0 138

Turneringssiden er del av Profixio