Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff poeng Ja Nei
3 Diff Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
6 Gameball + Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyball (ID: 166)
Position TeamName P Diff poeng Diff Sett + Gameball +
1 KSK 1 8 8 60 8 200
2 Randaberg IL 5 2 6 5 186
3 Austrått IL 3 -2 -9 3 179
4 Sveio IL 2 2 -4 -13 2 176
5 Gneist, IL 2 -4 -44 2 151

Turneringssiden er del av Profixio