Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 701)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Freidig, SPKL Gutter 14 8 8 19 45 19 45 0
2 Stjørdals/Blink, IL Gutter 14 3 3 -10 43 -10 43 0
3 Tiller IL Gutter 14 1 1 -9 33 -9 33 0

Turneringssiden er del av Profixio