Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 701)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Stjørdals/Blink, IL Jenter 12 - 1 6 6 12 34 12 34 0
2 Ranheim IL Jenter 12 - 1 5 5 5 39 5 39 0
3 Byneset IL Jenter 12 4 4 -7 21 -7 21 0
4 Lånke j12. 4 4 1 30 1 30 0
5 Varden, IL Jenter 12 - 1 1 1 -11 19 -11 19 0

Turneringssiden er del av Profixio