Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 701)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Ranheim IL Jenter 12 - 2 6 6 10 29 10 29 0
2 Tiller IL Jenter 12 - 1 4 4 0 21 0 21 0
3 Stjørdals-Blink 2 1 1 -2 19 -2 19 0
4 IL fram Jenter 12 - 1 1 1 -8 19 -8 19 0

Turneringssiden er del av Profixio