Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 701)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Lånke IL Jenter 13 5 5 4 25 4 25 0
2 Stjørdals/Blink, IL Jenter 13 - 2 4 4 7 34 7 34 0
3 Fram, IL Jenter 13 - 1 3 3 1 29 1 29 0
4 Junkeren, IK Jenter 13 - 1 0 0 -12 25 -12 25 0

Turneringssiden er del av Profixio