Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 701)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Strindheim IL Jenter 13 - 1 4 4 5 28 5 28 0
2 Rapp, SPKL Jenter 13 - 1 4 4 7 32 7 32 0
3 Melhus/ Gimse 2 2 -2 24 -2 24 0
4 Malvik IL Jenter 13 2 2 -10 17 -10 17 0

Turneringssiden er del av Profixio