Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 701)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Charlottenlund SPKL Gutter 15 - 1 8 8 16 52 16 52 0
2 Charlottenlund SPKL Gutter 15 - 2 6 6 16 57 16 57 0
3 IL fram Gutter 15 3 3 -5 35 -5 35 0
4 Stjørdals/Blink, IL Gutter 15 3 3 -14 35 -14 35 0
5 Tiller IL Gutter G14 0 0 0 0 0 0 0
6 Tiller IL Gutter 15 - 1 0 0 -13 44 -13 44 0

Turneringssiden er del av Profixio