Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 701)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Stjørdals/Blink, IL Jenter 15 6 6 18 38 18 38 0
2 Stjørdal Håndballklubb Jenter 16 4 4 9 34 9 34 0
3 Stjørdal Håndballklubb Jenter 15 - 1 2 2 0 28 0 28 0
4 Rapp, SPKL Jenter 15 - 2 0 0 -27 15 -27 15 0

Turneringssiden er del av Profixio