Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Innebandy (ID: 4)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Diff mål Ja Ja
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Innebandy (ID: 333)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Diff mål* Trekning
1 Björkö klass 6 Stadium Åk 6 9 21 31 9 21 0
2 Brunnby 6A Mixat 7 6 20 7 6 0
3 Björkö klass 6 lag 2 Stadium Åk 6 6 -2 12 6 -2 0
4 Nykils skola Stadium Åk 6 4 -6 11 4 -6 0
5 Skeda skola Stadium Åk 6 3 -19 10 3 -19 0

Turneringssiden er del av Profixio