Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 754)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Heggedal 9 12 15 9 0
2 Konnerud 6 8 10 6 0
3 Frisk Asker 3 -4 5 3 0
4 Holmen 1 0 -16 2 0 0

Turneringssiden er del av Profixio