Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 754)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Ullern/Fossum 9 14 18 9 0
2 Asker 1 4 2 7 4 0
3 Årvoll 4 -2 9 4 0
4 Holmen 2 0 -14 7 0 0

Turneringssiden er del av Profixio