Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Soccer (ID: 817)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 St. Olavs Hjerteknuserne KB-MA 9 15 18 9 0
2 Liggeunderlaget 4 0 11 4 0
3 Heklers 4 -3 8 4 0
4 HENT kanonball 1 0 -12 4 0 0

Turneringssiden er del av Profixio