Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 496)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Soccer (ID: 817)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Epic Six VB-MB - 1 6 77 132 6 0
2 Tanem skole VB-MB 4 0 86 4 0
3 Tonstad skole VB-MB 2 -34 76 2 0
4 Charlottenlund Us VB-MB - 1 0 -43 70 0 0

Turneringssiden er del av Profixio