Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 496)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Soccer (ID: 817)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Svanholm Six feet above VB-MB 6 77 128 6 0
2 Rosenborg skole 1 4 14 90 4 0
3 TINE Tunga 1 2 -21 74 2 0
4 Leangen Kulturbarnehage VB-MB 0 -70 57 0 0

Turneringssiden er del av Profixio