Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 496)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Soccer (ID: 817)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 NTNU/SINTEF BIL VB-MB 6 48 112 6 0
2 Enable 4 27 95 4 0
3 Brekkåsen skole VB-MB 2 15 93 2 0
4 TrønderEnergi BIL 2 0 -90 47 0 0

Turneringssiden er del av Profixio