Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 496)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Soccer (ID: 817)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Siemenslaget VB-MA 6 65 121 6 0
2 Trekanten Tigers 4 11 89 4 0
3 Lundamo IL VB-MB 2 -22 73 2 0
4 TrønderEnergi BIL 1 0 -54 61 0 0

Turneringssiden er del av Profixio