Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 496)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Soccer (ID: 817)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Stive fingre VB-MB 6 59 109 6 0
2 SURTIDO volleyballklubb VB-MB 3 -2 78 3 0
3 ssp VB-MB 3 -14 73 3 0
4 TINE Elnesvågen 0 -43 58 0 0

Turneringssiden er del av Profixio