Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 836)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Lånke IL G14 - 2 9 13 17 9 0
2 Hommelvik IL G14 - 2 4 15 21 4 0
3 Byneset G14 4 10 18 4 0
4 Malvik - 1 0 -38 1 0 0

Turneringssiden er del av Profixio