Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 836)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Sjetne IL G14 - 1 9 20 22 9 0
2 Leik, IL 6 1 13 6 0
3 Nationalkameratene SK G14 3 -4 4 3 0
4 Malvik - 2 0 -17 8 0 0

Turneringssiden er del av Profixio