Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 836)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Tangmoen IL G16 - 2 7 4 13 7 0
2 Trond, IL G16 - 2 6 11 18 6 0
3 Rennebu IL - 2 3 -5 5 3 0
4 Brekken IL 1 -10 5 1 0

Turneringssiden er del av Profixio