Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 836)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Kattem IL 9 15 21 9 0
2 Sverresborg - 1 6 3 11 6 0
3 Trond, IL G16 - 1 3 -1 9 3 0
4 Tangmoen IL G16 - 1 0 -17 6 0 0

Turneringssiden er del av Profixio