Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 836)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Tiller IL - 1 9 17 20 9 0
2 Charlottenlund SK - 2 3 -2 6 3 0
3 Gullvikmoen IL - 1 3 -3 6 3 0
4 Utleira IL - 1 3 -12 3 3 0

Turneringssiden er del av Profixio