Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 836)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Skogn IL J13 12 14 15 12 0
2 Astor FK J13 9 7 11 9 0
3 Kattem IL J13 - 2 6 -2 6 6 0
4 Utleira IL - 3 3 -7 5 3 0
5 Malvik IL - 2 0 -12 2 0 0

Turneringssiden er del av Profixio