Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 836)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Charlottenlund SK J14 - 2 9 14 18 9 0
2 Kattem IL J14 - 2 6 -4 4 6 0
3 Skogn IL 3 1 11 3 0
4 Skjelstadmark/Hegra 0 -11 2 0 0

Turneringssiden er del av Profixio