Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 836)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Vestbyen IL J15 - Blå 7 7 9 7 0
2 Sjetne IL J15 - 1 6 1 6 6 0
3 Remyra IL J15 4 0 5 4 0
4 Malvik IL J15 - 1 0 -8 2 0 0

Turneringssiden er del av Profixio