Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 P Ja Ja
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyball (ID: 1149)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio P* Trekning
1 Trio 4 4 1.294 4 0
2 Lyderhorn 2 1 1.027 2 0
3 Kvernbit 0 0.25 0.752 0 0

Turneringssiden er del av Profixio