Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 P Ja Ja
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyball (ID: 1149)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio P* Trekning
1 Rossvoll 6 2 1.028 6 0
2 Rossvoll 2 2 1 1.05 2 0
3 Stord 2 0.75 0.993 2 0
4 Søre Neset 2 0.6 0.928 2 0

Turneringssiden er del av Profixio