Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Ja

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 443)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning*
1 Kjelsås IL G12 6 6 40 62 40 62 0
2 Ski IL - 2 4 4 9 38 9 38 0
3 Nordstrand IF - 2 1 1 -20 24 -20 24 0
4 Oppegård IL - 1 1 1 -29 20 -29 20 0

Turneringssiden er del av Profixio