Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Ja

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 443)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning*
1 Asker Skiklubb 6 6 5 39 5 39 0
2 Haslum IL - 1 4 4 7 42 7 42 0
3 Linje 5 Grå 2 2 4 40 4 40 0
4 Ski IL 0 0 -16 33 -16 33 0

Turneringssiden er del av Profixio