Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Ja

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 443)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning*
1 Skedsmo HK 6 6 24 52 24 52 0
2 Nesodden HK J12 - 1 4 4 -12 29 -12 29 0
3 Gjøvik Håndballklubb - 2 2 2 0 33 0 33 0
4 Haslum IL - 2 0 0 -12 28 -12 28 0

Turneringssiden er del av Profixio