Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Ja

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 443)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning*
1 Göksten J13 - Gul 6 6 23 53 23 53 0
2 Kolbotn IL J13 - 1 4 4 6 46 6 46 0
3 Nedre Sigdal IF 2 2 -19 32 -19 32 0
4 Hauketo IF 0 0 -10 32 -10 32 0

Turneringssiden er del av Profixio