Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Ja

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 443)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning*
1 Nordstrand IF J13 - 3 5 5 14 34 14 34 0
2 Haslum IL - 2 5 5 13 42 13 42 0
3 Son Håndballklubb - 1 2 2 -7 27 -7 27 0
4 Vestre Bærum Idrettsforening - 4 0 0 -20 14 -20 14 0

Turneringssiden er del av Profixio