Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Ja

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 443)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning*
1 Nordstrand IF J13 - 2 6 6 19 41 19 41 0
2 Spydeberg IL 4 4 22 40 22 40 0
3 Bygdø Monolitten IL - 1 2 2 -7 29 -7 29 0
4 Skarnes Håndball J13 - 2 0 0 -34 16 -34 16 0

Turneringssiden er del av Profixio