Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Ja

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 443)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning*
1 Kolbotn IL 6 6 22 53 22 53 0
2 Bækkelagets SPKL 4 4 0 31 0 31 0
3 Skreia IL 2 2 -3 37 -3 37 0
4 Nordby IL J15 - 2 0 0 -19 28 -19 28 0

Turneringssiden er del av Profixio