Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Ja

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 443)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning*
1 Langhus IL 5 5 9 38 9 38 0
2 Ski IL 2 4 4 8 42 8 42 0
3 Kolbotn IL J16 3 3 -3 31 -3 31 0
4 Ski IL - 1 0 0 -14 29 -14 29 0

Turneringssiden er del av Profixio