Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 820)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Asker 1 8 8 21 43 21 43 0
2 Langhus 6 6 18 46 18 46 0
3 Fram 4 4 8 43 8 43 0
4 Degernes 2 2 -21 23 -21 23 0
5 Melhus 0 0 -26 27 -26 27 0

Turneringssiden er del av Profixio