Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 820)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Melhus 5 5 9 24 9 24 0
2 Eidsberg 5 5 5 28 5 28 0
3 Hommelvik 2 2 -5 19 -5 19 0
4 LFH09 0 0 -9 13 -9 13 0

Turneringssiden er del av Profixio