Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 820)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Eidsberg 6 6 15 39 15 39 0
2 LFH09 2 3 3 -9 26 -9 26 0
3 Melhus 2 2 1 31 1 31 0
4 Ørsta 1 1 -7 30 -7 30 0

Turneringssiden er del av Profixio