Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 820)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Eidsberg 7 7 22 56 22 56 0
2 LFH09 6 6 5 39 5 39 0
3 Langevåg 5 5 6 44 6 44 0
4 Eidsvold Turn 2 2 -15 31 -15 31 0
5 Langhus 0 0 -18 28 -18 28 0

Turneringssiden er del av Profixio