Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 353)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Konnerud IL - 2 6 6 27 53 27 53 0
2 Kjelsås IL 3 3 -5 33 -5 33 0
3 Brusand IL 2 2 -9 28 -9 28 0
4 Toten/Lena HK - 1 1 1 -13 29 -13 29 0

Turneringssiden er del av Profixio