Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 353)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Glassverket IF 5 5 22 41 22 41 0
2 Toten HK 4 4 15 40 15 40 0
3 Tjølling IF - 1 3 3 8 34 8 34 0
4 Gausdal HK 0 0 -45 21 -45 21 0

Turneringssiden er del av Profixio