Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 353)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 HK-72 Sande 6 6 14 33 14 33 0
2 Trøgstad 97, HK J12 4 4 16 39 16 39 0
3 Bjarg, IL - 2 2 2 8 37 8 37 0
4 Gausdal HK - 1 0 0 -38 13 -38 13 0

Turneringssiden er del av Profixio