Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 353)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Reistad IL 4 4 11 42 11 42 0
2 Reistad 2 4 4 1 41 1 41 0
3 Sverresborg Håndball J18 2 2 -7 37 -7 37 0
4 Glassverket A 2 2 -5 32 -5 32 0

Turneringssiden er del av Profixio