Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 452)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Byåsen IL G2004-1 7 7 11 43 11 43 0
2 Midsund IL G14 3 3 -2 34 -2 34 0
3 ÅIF/IIL 2 2 -9 31 -9 31 0

Turneringssiden er del av Profixio