Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyboll (ID: 3)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 P Ja Ja
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyboll (ID: 781)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio P* Trekning
1 Ystad 8 MAX 1.905 8 0
2 Vindrarp 6 3 1.398 6 0
3 Uppsala Omega 4 0.8 0.834 4 0
4 Degerfors 2 2 0.29 0.719 2 0
5 Solna 0 0.25 0.741 0 0

Turneringssiden er del av Profixio