Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyboll (ID: 3)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 P Ja Ja
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyboll (ID: 781)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio P* Trekning
1 Kungälvs Hera 8 8 1.37 8 0
2 Falkenberg Öst 6 2.33 1.25 6 0
3 Södertelge Rapids 4 0.8 0.969 4 0
4 Strängnäs 2 2 0.5 0.911 2 0
5 Eneryda Rubin 0 0.13 0.641 0 0

Turneringssiden er del av Profixio